Temperatur: 0.8°C
Vindhastighet: 0.7m/s
NorrlandstourenFacebook

Välkommen till Umeå Discgolf Club!

Temperatur 0.8°C
Solinstrål. 0W/m²
Luftfukt. 99.6%
Vindhast. 0.7m/s
Vindrik. 58°
Tryck 998mBar

Uppdaterades kl 19:40

Petter Lindgren 53
Nils Rittfeldt 54
Johan Eriksson 55
Mats Enqvist 57
Stefan Brännström 57
Peter Berggren 2120
Daniel Anens 2100
Nils Rittfeldt 2060
Petter Lindgren 1985
Greger Jansson 1955

Välkommen till Umeå Discgolf Club! Vi är en av Norrlands äldsta frisbeeföreningar, bildad redan 1982.

På den här sidan kan du hitta all relevant information om Umeå Discgolf Club och våra aktiviteter. Är det något som du undrar över och inte kan hitta på sidan, kontakta oss!

PÅ GÅNG

ÅRSMÖTE 2015

måndag, 16 feb

Det är dags att fundera på era motioner till årsmötet! Skicka dessa till info@udgc.se. Plats: Umeå Folkets Hus. Datum: 28:e Mars. Tid: 13:00. Kom och delta och bidra till diskussionen om klubbens framtid!

Ärenden på årsmötet:
01. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
02. Val av justerare för protokoll och rösträknare.
03. Fastställande
av röstlängd för mötet.
04. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
05. Fastställande av föredragningslista.
06. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
07. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
08. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
09. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhetsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
- a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
- b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år.
- c) suppleanter i styrelsen för en tid av 1 år.
- d) i förekommande fall revisorer jämte suppleanter för en tid av ett 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
- e) tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett 1 år, av vilka en ska utses till ordförande.
- f) beslut om val av arbetsgrupper (tävlingsgrupp, bangrupp, kdgrupp m.fl).
13. Övriga frågor.

Klubben bjuder på fika och kaffe/the. De som vill får sen hänga på och äta middag ute på stan. En disctorkarduk delas ut till de som deltar! Se till att ha betalat medlemsavgiften innan mötet.
[...]  » Läs vidare

Höstinformation

fredag, 10 okt 2014

Seså, schas ut i det fina vädret.
Varför sitta instängd i värmen när man kan ge sig ut bland höstvindar
och regnrusk för att kasta plast?
Ett gäng entusiaster (vi brukar kalla dem galningar) samlas varje Lördag/Söndag under oktober och november på I20 för att envist fortsätta säsongen med det vi logiskt kallar Höstdiscen.
Bollgolfarna som troligen har lagt klubborna på hyllan för säsongen blänger avundsjukt på oss när vi fortsätter att utöva vår sport under vinterhalvåret med en aldrig sinande energi och entusiasm.
Så välkomna alla ni som har medlemsskap i UDGC och joina "Discgolf Året Runt" rörelsen genom att delta på vår Höstdisc.
Inte medlem?
Då kan du bli det på plats eller genom att anmäla dig på vår hemsida. medlemskapet gäller året ut + 2015.
[...]  » Läs vidare

Avslutning för KD och BTC!

måndag, 15 sep 2014

Den 28:e september efter den sista kvällsdiscen kommer det hållas en avslutande ceremoni både för KD och Vårt nyinförda Bag tag challenge! Vi måste ju ha korat en segrare i alla dessa olika klasser.

Hittills kan vi summera att Norrlandstouren fick en lyckad avslutning nu i lördags med diverse vinnare som fick pengar/plaketter/discar/pris av olika slag för sina insatser.

Vi har även haft ett större event som innebär att vi kan påbörja investera i framtida större projekt och få lite fart framåt. En ny korg till vår planerade bana vid Bäcksjön vore väl trevligt!? Förutsatt att den blir av så klart..

[...]  » Läs vidare

» Nyhetsarkivet